29/05/2023

Kết quả kinh doanh Q1-2023 của các Doanh nghiệp niêm yết trên TTCK chưa có nhiều tín hiệu khả quan và VN-Index tiếp tục đi ngang từ đầu tháng 4 đến nay, nhưng thanh khoản thị trường đã tăng +20% so với bình quân 3 tháng trước đó nhờ tâm lý bớt thận trọng của NĐT cá nhân (mua ròng gần 8 nghìn tỷ đồng).

Page 1 of 4